Inst. Arheologie   UBB-Geografie   UBB-Biologie

Sorina FARCAS

Liviu FILIPAS

Ioan TANTAU

Tudor URSU

Anamaria ROMAN

 

CSI Dr. Sorina Fărcaş, director ICB şi responsabil proiect din partea partenerului ICB, are o experienţă îndelungată în managementul proiectelor de cercetare, începând cu 1986, fiind responsabil de proiect la 22 proiecte de cercetare ştiinţifică şi responsabil ştiinţific din partea ICB ca partener în 3 proiecte cadru europene, precum şi membru în alte 2 proiecte cadru europene şi 48 proiecte interne.


Având licenţa în biologie şi doctoratul în geologie, principalul domeniu de expertiză al dr. Fărcaş este palinologia, fiind unul dintre puţinii specialişti în domeniu din România. Lucrează în acest domeniu din 1980 şi a publicat numeroase articole ştiinţifice, dintre care 15 ISI, 80 non-ISI, 3 cărţi şi a contribuit cu date la European Pollen Data Base. A participat la 25 manifestări ştiinţifice naţionale şi 22 internaţionale şi a obţinut premiul “Emanoil Teodorescu” al Academiei Române, în Domeniul Ştiinţelor Biologice, în 2006.


Participarea la specializări şi cursuri naţionale şi internaţionale a dus la o specializare în palinologie, baze de date palinologice, paleoclimă şi estimări ale impactului uman, dar şi în lărgirea arealului de expertiză, incluzând biodiversitatea şi conservarea. In 2010 a absolvit 3 module din cursul ArcGIS desktop, putând să folosească aceste competenţe ulterior, în studiile de vegetaţie.
 

Curriculum Vitae

Adresa contact: sorina.farcas@icbcluj.ro; soryna001@yahoo.com