ICB   UBB-Geografie   Inst. Arheologie

Laszlo RAKOSY

Andrei CRISAN

Ioan COROIU

 

Andrei Crisan este cercetator in cadrul echipei de realizare si implemantare a proiectului. Cunostintele sale in domeniul geologiei si analizelor GIS ajuta la stabilirea impactului antropic asupra mediului din zona aflata in cercatare.

- expert GIS, nevertebrate;
- Ón cadrul proiectului este responsabil cu:
- participare la studiul nevertebratelor și Óntocmirea hărților de distribuție a speciilor prezente și istorice din zona Porolissum;
- participare la evaluarea impactului antropic asupra ecosistemelor (floră și faună)
 

 

Curriculum Vitae

Adresa contact: andrei.crel@gmail.com